گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی

بيوگرافي

دانلود رزومه
نام : علی نام خانوادگی : تاج یار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Design Engineering, Product Design, Design and Creative Technologies, Interactive Design
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : مدیریت جامع برنامه ریزی و مهندسی
ارائه دهنده : دانشگاه تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مواد و روش ساخت (2)
محل دوره : گروه طراحی صنعتی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی فنی (1)
محل دوره : گروه طراحی صنعتی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی فنی (2)
محل دوره : گروه طراحی صنعتی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی فنی (3)
محل دوره : گروه طراحی صنعتی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک (1)
محل دوره : گروه طراحی صنعتی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک (2)
محل دوره : گروه طراحی صنعتی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک
محل دوره : گروه شهرسازی-دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره :