گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی گرایش سازمانی

بيوگرافي

نام : محمد تقی نام خانوادگی : طغرایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.toghrayee@aui.ac.ir
ایمیل : m.toghrayee@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=kQI-Z2YAAAAJ&hl=en
زمینه تحقیقاتی : کارآفريني فرهنگي- گرايش کارآفرينانه- مدارس کارآفرين- دانشگاه کارآفرين
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : مفهوم‌پردازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای خلاق فرهنگی- هنری
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در ارتقاء نوآوری فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه کسب وکارهای کوچک و متوسط