مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : افسانه نام خانوادگی : ناظری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : a.nazeri@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : نقاشی ایرانی و غربی ، مطالعات نظری هنر [بویژه در حوزه هنرهای تجسمی ایرانی -اسلامی] ، آموزش هنر ، هنردرمانی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تبیین زمان و مکان در نگارگری ایرانی بر طبق اندیشه و شهود عرفای مسلمان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : هنر تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : جهان بینی عرفانی و فضا-فرم در نگارگری ایرانی
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نقاشی
دانشگاه محل تحصیل : الزهرا-تهران سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه : جهان بینی عرفانی در هنرهای بصری ایرانی -اسلامی