گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

1 صول طراحي فضاهاي آموزشي کودکان بر اساس تيوري انگيزش

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه هنر اصفهان و نشر آسمان
تعداد صفحات : 108
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهنگ مظفر -

1