گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

کتاب ها

1 طراحي معماري بر مبناي تحليل روشنايي طبيعي با نرم‌افزارهاي اکوتکت، راديانس و ديسيم

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : ????
ناشر :
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات : ???
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
2 ايده هاي شاخص در معماري

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات : ???
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
3 معماري مهدکودک

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1386
ناشر :
نام ناشر : نشر خاک
تعداد صفحات : 167
قطع کتاب :
شماره شابک : 9789642648023
تیراژ :
نوبت چاپ :
4 A Holistic Blended Design Studio Model: Exploring and Expanding Learning Opportunities

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2013
ناشر :
نام ناشر : LAMBERT
تعداد صفحات : 320
قطع کتاب :
شماره شابک : 3659211400
تیراژ :
نوبت چاپ :

1