گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

سوابق اجرایی

1 عضو شورای هدایت استعدادهای درخشان و شورای دانشجویان خارجی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/04/13
تاریخ خاتمه :


2 عضو کمیته راهبردی دکتری پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/04/12
تاریخ خاتمه :


3 عضو کمیته مصاحبه کننده از داوطلبان دکترای مرمت بنا، مرمت آثار و پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/03/01
تاریخ خاتمه :


4 عضو دومین دوره هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1390/04/13
تاریخ خاتمه : 1391/04/13


5 عضویت کارگروه بررسی صلاحیت علمی داوطلبان استخدام در گروه دروس عمومی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/12/01
تاریخ خاتمه : 1391/12/01


6 عضو هیات تحریره

مؤسسه محل اشتغال : فصلنامه علمی-پژوهشی شهر ایرانی- اسلامی
تاریخ شروع : 1389/11/09
تاریخ خاتمه :


7 عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشکده هنر ادیان وتمدن ها، دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/01/17
تاریخ خاتمه :


8 عضو کارگروه استانی آمایش آموزش عالی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1389/04/13
تاریخ خاتمه : 1390/04/13


9 عضو کمیته موسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی

مؤسسه محل اشتغال : هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
تاریخ شروع : 1389/02/12
تاریخ خاتمه :


10 عضو کمیته علمی همایش « اولین جشنواره ملی معماری سبز »

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/11/15
تاریخ خاتمه :


11 عضو شورای فنی

مؤسسه محل اشتغال : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاریخ شروع : 1388/11/03
تاریخ خاتمه :


12 عضو هیات رئیسه گروه تخصصی معماری

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تاریخ شروع : 1388/10/08
تاریخ خاتمه :


13 عضو تیم هیات «داوری طرحهای گردشگری»

مؤسسه محل اشتغال : سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
تاریخ شروع : 1388/04/03
تاریخ خاتمه :


14 عضو حقوقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی و دانشکده هنر ادیان و تمدنها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/01/17
تاریخ خاتمه :


15 مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ارتباط با طرح جامع گردشگری استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1388/01/01
تاریخ خاتمه :


16 طراحی و ایجاد دوره دکتری مرمت، طراحی سئوالات آزمون، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق امتحانی، عضو هیات داوران و گروه مصاحبه آزمون

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه : 1388/01/01


17 عضو هیات رئیسه و برگزار کننده سلسله همایش¬های( ده همایش) توسعه گردشگری پایدار

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه :


18 عضو کمیته راهبردی دوره دکتری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/10/17
تاریخ خاتمه :


19 مسئول کمیته بررسی علمی درخواستهای جذب هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/10/12
تاریخ خاتمه :


20 عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1386/09/20
تاریخ خاتمه :


21 عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/06/14
تاریخ خاتمه :


22 عضو شورای فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/07/28
تاریخ خاتمه :


23 معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/06/01
تاریخ خاتمه :


24 مشاور هیات مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت سامان گشت آشنا
تاریخ شروع : 1386/01/28
تاریخ خاتمه : 1388/10/15


25 عضو کمیته تامین منابع اطلاعات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/09/25
تاریخ خاتمه :


26 رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تاریخ شروع : 1385/08/24
تاریخ خاتمه : 1388/09/10


27 مشارکت در برپایی نمایشگاه اختصاصی بین المللی مبلمان شهری

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1385/08/13
تاریخ خاتمه :


28 عضو کار گروه برنامه ریزی و توسعه و گسترش ساختمانهای جدید دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/06/15
تاریخ خاتمه :


29 مشاور طرح ایران پژوهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1385/06/06
تاریخ خاتمه :


30 مشاور مدیر مسئول ماهنامه نما

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تاریخ شروع : 1385/03/01
تاریخ خاتمه :1 2 3