گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سوابق اجرایی

1 دبیر اجرایی، عضو کمیته علمی و هیات داوران همایش ملی دوسالانه خوشنویسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه مازندران
تاریخ شروع : 1398/02/11
تاریخ خاتمه : 1398/02/12


3 دبیر علمی، عضو کمیته علمی و هیات داوران همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1398/01/28
تاریخ خاتمه : 1398/01/29


4 عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه گیلان
تاریخ شروع : 1397/12/08
تاریخ خاتمه : 1397/12/09


5 عضو کمیته علمی و هيات داوران مقالات اولين همايش ملي توسعه‌ اشتغال و کارآفريني در صنايع دستي

مؤسسه محل اشتغال : اداره‌ کل ميراث فرهنگي، بنياد توسعه‌ کار آفريني، اداره‌ کل تعاون و دانشگاه پيام نور خراسان جنوبی
تاریخ شروع : 1390/08/01
تاریخ خاتمه : 1390/08/30


6 عضو کميسيون فني تدوين استاندارد "صنايع دستی ـ حوله بافی سنتی ـ آيين كار" به شماره 17512 و ICS_Code: 97.195

مؤسسه محل اشتغال : سازمان ملي استاندارد ايران
تاریخ شروع : 1392/02/01
تاریخ خاتمه : 1392/06/01


7 عضو کمیته علمي و هیات داوران همايش ملي هنر اسلامي و دبير حوزه‌ جلوه‌هاي هنر اسلامي در نگارگري ايران

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه بيرجند
تاریخ شروع : 1390/08/01
تاریخ خاتمه : 1390/08/30


8 عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
تاریخ شروع : 1395/09/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/30


9 دبیر اجرایی و داور چهل و چهارمین جشنواره ملی مد و لباس اسلامی ایرانی (سومین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی خراسان جنوبی)

مؤسسه محل اشتغال : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ شروع : 1395/09/20
تاریخ خاتمه : 1395/12/20


10 دبیر اجرایی و داور بیست و یکمین جشنواره ملی مد و لباس اسلامی ایرانی (دومین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی خراسان جنوبی )

مؤسسه محل اشتغال : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ شروع : 1394/09/20
تاریخ خاتمه : 1394/12/20


11 دبير اجرايي، عضو کمیته علمی و هیات داوران همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي

مؤسسه محل اشتغال : انجمن علمی فرش ايران و دانشگاه بيرجند
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/09/30


12 رييس کميسيون فني تدوين استاندارد "بافت برك ـ آيين كار" به شماره 14264 و ICS_Code: 97/195.61/020

مؤسسه محل اشتغال : سازمان ملي استاندارد ايران
تاریخ شروع : 1390/02/01
تاریخ خاتمه : 1390/12/011