گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استاد تمام

سمينارها و سخنراني ها

1 همايش علمي بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه هنر اصفهان / بررسي نقش برجسته هاي صخره اي ايران در دوره اسلام از نقطه نظر موضوع و محتوا

محل ارائه : اصفهان / ایران
تاریخ برگزاری : 1389/10/08
چگونگی حضور :


همکار : سروه فرج زاده
2 همايش ملي هنر اسلامي / مدرسه شمسيه اوج تكامل هنر و معماري اسلامي در مدارس دوره آل مظفر يزد

محل ارائه : بیرجند / ایران
تاریخ برگزاری : 1390/08/11
چگونگی حضور :


همکاران: فائزه اصفهاني پور، حسام اصلاني ، عباس عابد اصفهاني
3 همايش ملي پژوهشي كاخ گلستان/ آسيب شناسي تزيينات لايه چيني روي سنگ در كوشك شمس العماره تهران

محل ارائه : تهران / ایران
تاریخ برگزاری : 1391/08/22
چگونگی حضور :


همکاران: عادله محتشم ، عباس عابد اصفهاني
4 نخستين همايش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگي و تاريخي / كاربرد طيف سنجي رامان در بررسي فني و آسيب شناسي رنگ طلايي يك نسخه تاريخي

محل ارائه : کرج / ایران
تاریخ برگزاری : 1390/12/10
چگونگی حضور :


همکاران : سيد محمد جواد موسوي عباس عابد اصفهاني محمد مرتضوي
5 نخستين همايش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگي و تاريخي / شناسایی مواد و مصالح مصرفی در اجرای تزیینات قاجاری لایه چینی روی سنگ در عمارت ایوان تخت مرمر متعلق به مجموعه کاخ گلستان تهران

محل ارائه : کرج / ایران
تاریخ برگزاری : 1390/12/10
چگونگی حضور :


همکاران: عادله محتشم عباس عابد اصفهاني کامران احمدی
6 نخستين همايش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگي و تاريخي / بهينه سازي مواد مرمتي سنتي جهت استحكام بخشي و حفاظت از تزيينات گچي در بناهاي خشتي يزد

محل ارائه : کرج / ایران
تاریخ برگزاری : 1390/12/10
چگونگی حضور :


همکاران: فائزه اصفهاني پور حسام اصلاني عباس عابد اصفهاني
7 نخستين همايش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگي و تاريخي / بررسي ساختار و فن اجراي تزيينات گچي دوره مظفري (قرن هشتم) در يزد – نمونه مطالعاتي : مدرسه شمسيه

محل ارائه : کرج / ایران
تاریخ برگزاری : 1390/12/10
چگونگی حضور :


همکاران: فائزه اصفهاني پور حسام اصلاني عباس عابد اصفهاني
8 نخستين همايش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگي و تاريخي / شناسايي مواد بكاررفته در اجراي تزيينات طلاكاري بر روي سنگ ، تزيينات سرير سنگي فتحعلي شاهي كاخ گلستان

محل ارائه : کرج / ایران
تاریخ برگزاری : 1390/12/20
چگونگی حضور :


همکاران: عادله محتشم عباس عابد اصفهاني
9 The First International Conference on Biodeterioration of Historical and Cultural Heritag / The Most Destructive Species of Moth in Museum and Mechanism of its Deterioration on Woolen Textiles

محل ارائه : تهران / ایران
تاریخ برگزاری : 1392/02/30
چگونگی حضور :


با همکاری: M. Delgosha Abdolmaleki
10 Microscopy and Microanalysis 2011/ Annual Conference/ Identification of Imitation Gold and Silver as Metallic Pigments Used in an Illuminated Persian Manuscript by SEM-EDS and Optical Microscope

محل ارائه : نشویل-تنسی / امریکا
تاریخ برگزاری : 1390/08/20
چگونگی حضور : شرکت کننده


ارایه پوستر با همکاری: J mousavi, A. Abed Esfahani, M. Mortazavi, M. Karbasi
11 6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology /Alteration of Copper Metal Pigments on 18th -19th Century Iranian Manuscripts

محل ارائه : پارما / ایتالیا
تاریخ برگزاری : 1390/04/20
چگونگی حضور :


ارائه پوستر با همکاری: M. Aceto, A. Agostino, G. Fenoglio, J mousavi, , A. Abed Esfahani, M. Mortazavi.
12 Caracterization of Moarraque Glazed Ceramics /II International Conference of Glass Science in Art and Conservation

محل ارائه : والنسیا / اسپانیا
تاریخ برگزاری : 1386/11/15
چگونگی حضور :


ارائه پوستر با همکاری: M.T. Domenech-carbo, A. Domenech-carbo, D. yusa-Marco
13 The European Conference on Analytical Chemistry (Euroanalysis XV 2009) /Multi-method Analysis of Iranian Iljanato Ceramics from Takhat-E Sulayman Palace

محل ارائه : اینسبورگ / اتریش
تاریخ برگزاری : 1388/07/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


ارایه پوستر با همکاری: Domenech-carbo, A. Domenech-carbo, D. yusa-Marco, L. Osete-Cortina
14 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010) /Identification Of Organic Compounds From Archaeological Samples By Means Of In-Situ Termally Assisted Pyrolysis-Silylation GC-MS

محل ارائه : Valencia / Spain
تاریخ برگزاری : 1389/06/21
چگونگی حضور : سخنران


همکاران: ،L. Osete-Cortina M. T. Domenech
15 17th International Meeting of Heritage Conservation / Caracterizacion De Los Azulejos Iljanato, Encontrados En Takhte Soleyman

محل ارائه : کاستیون ،ویا رئال ،بوریانا / اسپانیا
تاریخ برگزاری : 1387/09/04
چگونگی حضور : سخنران


همکار: Maryam Ahmadi

1