گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

پايان نامه ها

1 دسته‌بندی روش‌های تزیین جلدهای دوره تیموری به منظور به کارگیری آن‌ها در طراحی و اجرای چند نمونه معاصر

نام دانشجو : یگانه عرب
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 تدوین الگوی طرح و نقش تن‌پوش ایرانیان در قرن 6 و 7 هـ .ق بر پایه نگاره‌های نسخه‌های خطی دوره میانی اسلامی

نام دانشجو : مرضیه یارمحمد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تحلیل فرمی خوشنویسی در سكه های ایلخانی و تیموری

نام دانشجو : مریم صادقی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 تحلیل بینامتنی بینانشانه‌ای خطوط تزیینی هنرمندان شاخص دوره قاجار جهت خلق آثار هنری

نام دانشجو : زهرا روشن روان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 مطالعه تحلیلی مضامین نقوش و کتیبه‌ها در سفال‌ها و کاشی‌های دارای رقم ابوزید کاشانی

نام دانشجو : زینب تافته
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 تحلیل و دسته بندی ساختاری و محتوایی کتیبه های نقاشی موجود در معماری ایران دوره اسلامی

نام دانشجو : مژده سالاری
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/02/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طبقه بندی و ریشه یابی فرمی، کاربردی و مضمونی آثار مشبک فلز دوره صفوی

نام دانشجو : صفورا زارعی شمس آبادی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 مطالعه تطبیقی طرح و نقش مینای دوره قاجار و معاصر

نام دانشجو : عاطفه حداد خوزانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 بررسی میزان گرایش و علاقۀ گردشگران داخلی و خارجی به چشم انداز خوشنویسی؛ موردپژوهی: بناهای دورۀ اسلامی شهر اصفهان

نام دانشجو : شهرزاد امیری فارسانی
رشته دانشجو : مدیریت جهانگری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/24
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :10 بررسی ویژگیهای هنری درهای چوبی مسجد جامع افوشته نطنز به منظورتطبيق با آثار مشابه دورهی تيموری و طراحی و توليد اشيای كاربردی

نام دانشجو : حوریه آذری
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1