گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - مهندسی معماری

  • سلام. مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/07/25
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه آماده سازي محتواي دروس آماده سازي محتواي دروس آماده سازي محتواي دروس طراحي معماري 2 طراحي معماري 2 طراحي معماري 2
یک شنبه جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده انجام پژوهش انجام پژوهش انجام پژوهش
دو شنبه طراحي معماري 2 طراحي معماري 2 طراحي معماري 2 طراحي معماري 2 طراحي معماري 2 طراحي معماري 2
سه شنبه حضور در دانشكده حضور در دانشكده حضور در دانشكده جلسه شورای گروه انجام دوركاري انجام دوركاري انجام دوركاري
چهار شنبه آماده سازي محتواي دروس آماده سازي محتواي دروس آماده سازي محتواي دروس انجام پژوهش انجام پژوهش انجام پژوهش
پنج شنبه انجام پژوهش انجام پژوهش انجام پژوهش انجام پژوهش انجام پژوهش انجام پژوهش
جمعه