گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/19
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه فرآیند طراحی
یک شنبه طرح معماری طرح معماری طرح معماری طرح معماری طرح معماری طرح معماری طرح معماری
دو شنبه کرکسیون پایان نامه کرکسیون پایان نامه
سه شنبه طرح معماری طرح معماری طرح معماری جلسه گروه جلسه گروه
چهار شنبه پژوهش پژوهش پژوهش داوری داوری داوری
پنج شنبه
جمعه