برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/10/26
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی
یک شنبه جلسه شورای آموزشی دانشکده جلسه شورای تحصیلات تکمیلی جلسه شورای تحصیلات تکمیلی جلسه شورای پژوهشی دانشکده مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه
دو شنبه کلاس ایده پردازی و فرایند طراحی کلاس ایده پردازی و فرایند طراحی کلاس ایده پردازی و فرایند طراحی حلقه صالحین مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه
سه شنبه امور گروه معماری امور گروه معماری امور گروه معماری امور گروه معماری شورای گروه معماری امور پژوهشی گروه معماری
چهار شنبه کلاس طرح معماری 2 کلاس طرح معماری 2 کلاس طرح معماری 2 کلاس طرح معماری 2 کلاس طرح معماری 2 کلاس طرح معماری 2
پنج شنبه
جمعه