گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : - باستان شناسی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/07/06
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه شناخت و بررسی پیش از تاریخ ایران از آغاز شناخت و بررسی پیش از تاریخ ایران از آغاز بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین
دو شنبه شناخت و بررسی پیش از تاریخ بین النهرین
سه شنبه بررسی نظریه های باستان شناسی دوران تاریخی
چهار شنبه شناخت و بررسی تمدن های دره سند شناخت و بررسی تمدن مصر
پنج شنبه
جمعه