گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/10/06
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مقدمات طراحی 3 مقدمات طراحی 3
یک شنبه شورای آموزشی شورای تحصیلات تکمیلی شورای تحصیلات تکمیلی شورای پژوهشی دانشکده
دو شنبه
سه شنبه مقدمه بر تاریخ معماری مقدمه بر تاریخ معماری مقدمه بر تاریخ معماری شورای گروه معماری
چهار شنبه مقدمات طراحی 3 مقدمات طراحی 3
پنج شنبه
جمعه