گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

31 بررسی تأثیر عوامل محیطی بر میزان پایداری رنگهای مورد استفاده در موزون سازی دیوارنگاره های تاریخی

نام دانشجو : پیمان پاریاو
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حسام اصلانی
32 فن شناسي تزيينات داخلي گنبد شمالي بقعه درب امام اصفهان

نام دانشجو : محمد شعرباف
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکترحسام اصلاني، مهندس عباس عابد اصفهاني
33 بررسی فرآیندهای تخریب طلایی رنگ و تأثیرات آن بر کاغذ در چند نسخه تزئینی دوره قاجار

نام دانشجو : سید جواد موسوی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/10/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: مهندس عباس عابد اصفهاني
34 تأثیر دیدگاه های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه های موزون سازی رنگی دیوارنگاره های تاریخی اصفهان

نام دانشجو : ریحانه قاسم آبادی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: حمید فرهمند بروجنی
35 بررسی ویژگیهای پلان مدیریت حفاظت از محوطه های تاریخی و میراث فرهنگی و ارائه پلان مدیریت حفاظت از شهر استخر فارس

نام دانشجو : حسن خسروي
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکاران: دکتر محمد حسن طالبیان، دکتر امید عود باشی (مشاور)
36 فن شناسی ، آسیب شناسی و ارائه طرح حفظ و مرمت نقش برجسته رنگ آمیزی شده قاجاری در طاق بستان

نام دانشجو : سروه فرج زاده
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: مهندس عباس عابد اصفهانی
37 مطالعه ملات چسباننده منسوب به دوره ساسانی در بنای معبد آناهیتا در کنگاور

نام دانشجو : مريم رضايي كرماجاني
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/09/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر غلامرضا وطنخواه
38 فن شناسي ، آسيب شناسي و طرح حفظ و مرمت تزئينات طلاكاري و لايه چيني روي سنگ در دوره ي قاجار

نام دانشجو : عادله محتشم
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/07/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: مهندس عباس عابد اصفهانی
39 بررسی نقش کانیهای رسی بر رفتارشناسی مصالح خاکی به کار رفته در شهر تاریخی توس و ارائه راهکارهای حفاظتی

نام دانشجو : معين اسلامي
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/07/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر سید محمد امین امامی
40 بررسی روشهای ایجاد پاتین مصنوعی در مجسمه های برنزی معاصر و تأثیر آنها بر روند تخریب آثار و ارائه مناسبت ترین راهکار حفاظتی

نام دانشجو : محمد شيرخان زاده
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/07/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حمید رضا بخشنده فرد

1 2