هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر رضا ابوئی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 90743
آخرين بروز رساني : 1398/04/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abouei
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 66312
آخرين بروز رساني : 1398/04/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 63203
آخرين بروز رساني : 1398/04/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61841
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 44164
آخرين بروز رساني : 1398/05/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37921
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 35261
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 35250
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر مهرناز آزادی بویاغچی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 27127
آخرين بروز رساني : 1398/05/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azadi
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25704
آخرين بروز رساني : 1398/04/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
دکتر مرتضی حصاری
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24932
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hesari
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 24902
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taheri
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 22494
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/torabi
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 20680
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17732
آخرين بروز رساني : 1397/12/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17700
آخرين بروز رساني : 1398/02/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 16856
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bidram
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16031
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
دکتر محمدعلی حیدری جوزم
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14919
آخرين بروز رساني : 1398/03/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/heidarijozam
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 14780
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig
دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13808
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Nasekhian
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12963
آخرين بروز رساني : 1398/03/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12890
آخرين بروز رساني : 1397/12/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12506
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12473
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11854
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر عرفانه علامه
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11517
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/allameh
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11334
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
دکتر سیدهاشم حسینی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11293
آخرين بروز رساني : 1396/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hosaini
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10869
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/z.shafiei
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10809
آخرين بروز رساني : 1398/05/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10801
آخرين بروز رساني : 1396/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10758
آخرين بروز رساني : 1398/02/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10668
آخرين بروز رساني : 1398/05/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10401
آخرين بروز رساني : 1398/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10393
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 10097
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mokhtarian
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10018
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9995
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasr
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9977
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9863
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9206
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9193
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9134
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9002
آخرين بروز رساني : 1396/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 8387
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8326
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8311
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8205
آخرين بروز رساني : 1398/05/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8191
آخرين بروز رساني : 1397/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
مهندس بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8105
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8057
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8004
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7788
آخرين بروز رساني : 1397/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7513
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
دکتر محمدرضا نیلفروشان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7466
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nilforoushan
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 7452
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7385
آخرين بروز رساني : 1397/11/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7164
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7144
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7093
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6806
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6747
آخرين بروز رساني : 1398/05/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6698
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6683
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر علی شجاعی اصفهانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6566
آخرين بروز رساني : 1394/03/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shojaeiesfahani
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6397
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6308
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6274
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 6187
آخرين بروز رساني : 1397/12/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6183
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6046
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : باستان سنجی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5992
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5967
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand
مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5914
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aghasharifian
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5813
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab
دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5768
آخرين بروز رساني : 1394/05/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiani
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5684
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5559
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5527
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhshandehfard
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5498
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5484
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5420
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5276
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5139
آخرين بروز رساني : 1395/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5115
آخرين بروز رساني : 1398/02/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5069
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5038
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4982
آخرين بروز رساني : 1397/03/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
دکتر داریوش مرادی چادگانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4979
آخرين بروز رساني : 1397/11/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moradichadegani
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4843
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4816
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4782
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4775
آخرين بروز رساني : 1397/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4752
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4538
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4429
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4342
آخرين بروز رساني : 1394/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khajeh
حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4291
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
دکتر علی تاج یار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4259
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tajyar
دکتر مائده السادات قوام نیا
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 4167
آخرين بروز رساني : 1398/05/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghavamnia
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4140
آخرين بروز رساني : 1396/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3937
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر آمنه بختیار نصر آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3565
آخرين بروز رساني : 1398/04/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhtiar
دکتر ریحانه السادات سجاد
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 3526
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sajad
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3259
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3218
آخرين بروز رساني : 1398/01/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 3154
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3005
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر پرویز هلاکوئی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 2882
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/holakouei
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 2484
آخرين بروز رساني : 1398/05/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
دکتر محمد تقی طغرایی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 2270
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/toghrayee
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 2023
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر بابک رفیعی علوی علویجه
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 1918
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rafii
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1708
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/baghban
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 941
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 873
آخرين بروز رساني : 1398/05/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 826
آخرين بروز رساني : 1398/02/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 718
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi