هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر مهرناز آزادی بویاغچی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7858
آخرين بروز رساني : 1397/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azadi
مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5850
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aghasharifian