هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر مهرناز آزادی بویاغچی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 42550
آخرين بروز رساني : 1402/02/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azadi
دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 13262
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aghasharifian