هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22270
آخرين بروز رساني : 1403/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi