هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10490
آخرين بروز رساني : 1398/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi