هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11553
آخرين بروز رساني : 1399/02/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi