هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9819
آخرين بروز رساني : 1397/10/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi