هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 12299
آخرين بروز رساني : 1398/08/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 37741
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar