هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 35203
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8860
آخرين بروز رساني : 1396/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani