هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر عباس جهانبخش
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10642
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jahanbakhsh
دکتر اصغر جوانی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 21364
آخرين بروز رساني : 1398/08/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 377471
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar