هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمد حافظی کهنموئی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 958
آخرين بروز رساني : 1403/04/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Hafezi
دکتر زینب حکمت
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1132
آخرين بروز رساني : 1403/01/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Zhekmat
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9907
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر مرضیه حکمت
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 12060
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hekmat
دکتر مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10261
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi