هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6125
آخرين بروز رساني : 1397/12/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4160
آخرين بروز رساني : 1394/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khajeh