هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3333
آخرين بروز رساني : 1398/01/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5137
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian