هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 273
آخرين بروز رساني : 1398/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5770
آخرين بروز رساني : 1398/06/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4020
آخرين بروز رساني : 1398/01/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei