هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5426
آخرين بروز رساني : 1398/06/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3560
آخرين بروز رساني : 1398/01/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei