هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6046
آخرين بروز رساني : 1399/10/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 1830
آخرين بروز رساني : 1399/06/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7254
آخرين بروز رساني : 1398/06/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian