هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15077
آخرين بروز رساني : 1402/09/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13586
آخرين بروز رساني : 1402/04/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8887
آخرين بروز رساني : 1400/10/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami