هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4201
آخرين بروز رساني : 1399/01/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 408
آخرين بروز رساني : 1398/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5861
آخرين بروز رساني : 1398/06/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian