هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر سحر رستگار ژاله
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 137
آخرين بروز رساني : 1403/04/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Rastegar
دکتر مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13145
آخرين بروز رساني : 1403/02/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15837
آخرين بروز رساني : 1402/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
Google Scholar
دکتر حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 21585
آخرين بروز رساني : 1402/07/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 11357
آخرين بروز رساني : 1402/06/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12372
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan