هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14532
آخرين بروز رساني : 1398/10/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 35981
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei