هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 63944
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7348
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi