هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24594
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
دکتر ریحانه السادات سجاد
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 3283
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sajad
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6390
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi