هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 19964
آخرين بروز رساني : 1398/11/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 15923
آخرين بروز رساني : 1398/09/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22573
آخرين بروز رساني : 1397/02/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7965
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9083
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber