هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 21091
آخرين بروز رساني : 1400/04/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10419
آخرين بروز رساني : 1399/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24516
آخرين بروز رساني : 1399/10/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 17332
آخرين بروز رساني : 1398/09/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9009
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia