هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 20441
آخرين بروز رساني : 1399/12/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 23570
آخرين بروز رساني : 1399/10/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 16445
آخرين بروز رساني : 1398/09/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8312
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9610
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber