هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17579
آخرين بروز رساني : 1398/02/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12844
آخرين بروز رساني : 1398/03/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6986
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6229
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia