هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 6633
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10617
آخرين بروز رساني : 1397/04/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
دکتر عرفانه علامه
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10857
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/allameh
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7246
آخرين بروز رساني : 1397/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4893
آخرين بروز رساني : 1395/08/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 323
آخرين بروز رساني : 1397/10/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4141
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4315
آخرين بروز رساني : 1394/01/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 4836
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6392
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi