هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 10410
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7743
آخرين بروز رساني : 1400/03/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10860
آخرين بروز رساني : 1399/06/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10734
آخرين بروز رساني : 1399/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3799
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9481
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 14271
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6390
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 7343
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh