هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5398
آخرين بروز رساني : 1398/02/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1318
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6092
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 11665
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8057
آخرين بروز رساني : 1397/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر عرفانه علامه
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11802
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/allameh
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 7805
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4700
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5537
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7525
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi