هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7242
آخرين بروز رساني : 1399/12/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10110
آخرين بروز رساني : 1399/06/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10136
آخرين بروز رساني : 1399/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3278
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8691
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13660
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 9892
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5943
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 6836
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh