هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر حمیدرضا قربانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 1247
آخرين بروز رساني : 1399/07/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hr.ghorbani
دکتر مائده السادات قوام نیا
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 6009
آخرين بروز رساني : 1399/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghavamnia
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7098
آخرين بروز رساني : 1397/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 19769
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee