هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 18445
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12280
آخرين بروز رساني : 1398/11/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9135
آخرين بروز رساني : 1398/08/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
دکتر داریوش مرادی چادگانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6304
آخرين بروز رساني : 1398/07/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moradichadegani
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14923
آخرين بروز رساني : 1398/07/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3269
آخرين بروز رساني : 1398/06/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6803
آخرين بروز رساني : 1397/12/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 12411
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6500
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 38781
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6719
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 11067
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mokhtarian
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5359
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6080
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek