هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37803
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17660
آخرين بروز رساني : 1397/12/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12340
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11771
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10481
آخرين بروز رساني : 1398/04/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 9994
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mokhtarian
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8060
آخرين بروز رساني : 1397/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 6126
آخرين بروز رساني : 1397/12/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : باستان سنجی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5898
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5389
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5351
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
دکتر داریوش مرادی چادگانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4812
آخرين بروز رساني : 1397/11/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moradichadegani
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4765
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 2346
آخرين بروز رساني : 1397/08/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh