هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8696
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر پرویز هلاکوئی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 3197
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/holakouei