هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10836
آخرين بروز رساني : 1398/06/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 788
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61976
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5632
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10017
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi