هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13107
آخرين بروز رساني : 1399/08/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 64107
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 2245
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7123
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 12113
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi