هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 654183
آخرين بروز رساني : 1403/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
مهدی پناهی
گروه آموزشی : موسیقی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8686
آخرين بروز رساني : 1402/06/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 21419
آخرين بروز رساني : 1399/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi