هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61651
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10522
آخرين بروز رساني : 1398/02/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9746
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5475
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 665
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi