هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 18398
آخرين بروز رساني : 1402/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر رسول کمالی دولت آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1423
آخرين بروز رساني : 1402/08/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Kamali
دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12485
آخرين بروز رساني : 1394/05/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiani
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12673
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr