هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9836
آخرين بروز رساني : 1398/08/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5872
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr