هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7674
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5356
آخرين بروز رساني : 1394/05/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiani
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4440
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr