مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
1 بازیابی ساختار باغ ایرانی هزار جریب براساس اسناد توصیفی و تصویری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : منظر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - رویا همایونی -
2 تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : معماری و شهرسازی پایدار
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرانک هوشمند شعبان‌آبادی - نیما ولی بیگ - مصطفی بهزادفر - محسن فیضی -
3 مطالعه مقایسه ای تزئینات رباط شرف، رباط ماهی، مقبره ارسلان جاذب و میل ایاز در گستره کالبدی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه علمی هنرخراسان بزرگ
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - نیما ولی بیگ -
4 مطالعه ی مقایسه ای نقوش آجری شهرهای اصفهان و تهران دورۀ پهلوی اول در گسترۀ نمای شهری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 59
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زینب نوری جمشیدی - نیما ولی بیگ - مصطفی کیانی -
5 جایگاه گونه‌شناسی کاربندی‌ها بر پایۀ آموزه‌های استادکاران سنتی از دیدگاه هندسۀ نظری و عملی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : اثر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 41
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 394
صفحه پایان : 414
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرزاد آئینه چی - نیما ولی بیگ -
6 تأثیر روش‌های ساخت در افزایش عمر مفید بناهای پیش از 1300 هجری شمسی در فلات مرکزی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پدافند غیرعامل
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - ابوذر صالحی - سیما خالقیان -
7 بازیابی مکان مناره‌های تخریب ‌شده اصفهان بر اساس تحلیل اسناد توصیفی و تصویری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : صلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 589
صفحه پایان : 604
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صفورا روحی - نیما ولی بیگ - حامد مظاهریان -
8 بررسی فرآیند طراحی نقشه‌های معماری با واکاوی اسناد تاریخ‌نگارانه و نگاه ویژه به جایگاه دانش هندسه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : اندیشه معماری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 12
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساناز رهروی پوده - نیما ولی بیگ -
9 تحلیل مهارت و خلاقیت استادکاران سنتی در فن‌آوری ساخت و شکل نهایی تاق‌های آهنگ لی‌لی‌پوش ایرانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مسکن و محیط روستا
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 39
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 171
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 86
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - ساناز رهروی پوده - نوشین نظریه -
10 نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نگرش های نو در جغرافیای انسانی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 400
صفحه پایان : 455
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نوشین عباسی - مریم قاسمی سیچانی - نیما ولی بیگ - مهدی سعدوندی -
11 تقسیمات هندسی کاربندی‌های خاص در زمینه‌های غیرمتداول (با نگاهی ویژه به تومار میرزا اکبر)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نامه معماری و شهرسازی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 29
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 127
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرزاد آئینه چی - نیما ولی بیگ - فرهاد تهرانی -
12 مقایسه محرابِ مساجدِ آل‌بویه تا تیموریان (شیوه رازی و آذری) استان اصفهان در گستره شکلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 42
صفحه شروع : 139
صفحه پایان : 165
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افروز رحیمی آریایی - نیما ولی بیگ - سید اصغر محمود آبادی -
13 مطالعۀ مقایسه‌ای میدان‌های حکومتی و غیرحکومتی تهران در گسترۀ نمای شهری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 82
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرانک هوشمند شعبان‌آبادی - نیما ولی بیگ - مصطفی بهزادفر - محسن فیضی -
14 بازنمایی میدان ارگ تهران بر پایه اسناد توصیفی و تصویری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله پژوهش های معماری اسلامی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرانک هوشمند شعبان‌آبادی - نیما ولی بیگ - مصطفی بهزادفر - محسن فیضی -
15 مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : هویت شهر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 116
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شعله وحدت پور - نیما ولی بیگ - افروز رحیمی آریایی -
16 گونه‌شناسی شکلی آذین‌های بند‌کشی مهری در مساجد منتسب به دوره آل‌بویه تا ایلخانیان در استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : نگره
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 49
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افروز رحیمی آریایی - نیما ولی بیگ - سید اصغر محمود آبادی -
17 ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﭘﻼن ﭼﻬﺎرﺑﺎغﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺻﻔﻮی ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻼن ﺑﺎغﻫﺎی ﺻﻔﻮی ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻔﻬﺎن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 241
صفحه پایان : 247
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صفورا روحی - نیما ولی بیگ -
18 ارزیابی پیاده مداری بر پایه اهداف حمل‌ونقل پایدار در مراکز تاریخی شهرها،با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: بافت پیرامون میدان نقش ‌جهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : برنامه‌ریزی توسعه کالبدی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پرگل سلیمانی مقدم - نیما ولی بیگ - نسیم جعفری -
19 بازخوانی سردر خورشید در میدان نقش جهان بر اساس اسناد توصیفی-تاریخی و تصویری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 73
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 52
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - نگار کورنگی -
20 مقایسة هندسه و روش ترسیم طاق کاربندی نمونه های مطالعاتی کاربندی های زمینة 10، 12، 14 و 16

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : صفه
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 91
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرزاد آئینه چی - نیما ولی بیگ - فرهاد تهرانی -
21 گونه شناسی شکلیِ کتیبه های کوفی در مساجد و مناره های شیوه رازی و آذری در استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : تاریخ نگری تاریخ نگاری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 22
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افروز رحیمی آریایی - نیما ولی بیگ - سید اصغر محمود آبادی -
22 بررسی تناسب و ترکیب بندی سنگ مزارهای با نقش مایه فرشته درآرامستان ارامنه‌ جلفای اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : نگره
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 52
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 67
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهاره جهانمرد - نیما ولی بیگ -
23 ارزیابی آراء ریاضیدانان مسلمان(سده دو تا یازدهم هجری قمری) در باب ماهیّت هندسه در معماری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : اندیشه معماری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 84
صفحه پایان : 105
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نوشین عباسی - مریم قاسمی سیچانی - نیما ولی بیگ - مهدی سعدوندی -
24 تحليل تاريخ ساخت، کاربري و ساختار معماري دروازه ي توپخانه در گستره تحولات ميدان نقش  جهان در دوره ي قاجار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات شهر ايراني اسلامي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 83
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - نگار کورنگی -
25 تحلیل ویژگی‌های حسابی و هندسی عناصرکاربندی‌ها در زمینه‌های گوناگون

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : اثر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 40
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرزاد آئینه چی - نیما ولی بیگ -
26 تحلیل ویژگی‌های شکلی خانه‌های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه‌های درون‌گرای شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 72
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 20
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساناز رهروی پوده - نیما ولی بیگ - نرگس دهقان - محمد مسعود -
27 مطالعه مقایسه ای نسبت های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : دوفصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 34
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرزاد آئینه چی - نیما ولی بیگ - فرهاد تهرانی -
28 بازخوانی هندسه عناصر کالبدی یخچال‌های کرمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 236
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نوشین نظریه - نیما ولی بیگ - شهریار ناسخیان -
29 شناخت مسجد مدرسۀ رحیم خان بر اساس اسناد توصیفی، تصویری و تاریخ شفاهی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : اثر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 39
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 82
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نگار کورنگی - نیما ولی بیگ -
30 تحلیل اثر شرایط اقلیمی بر روی فرم کلی و اجزای سازنده یخچال‌های سنتی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فضای جغرافیایی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 61
صفحه شروع : 141
صفحه پایان : 159
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - شهریار ناسخیان - نوشین نظریه -

1 2