گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

مقالات

نوع مقاله :
1 جایگاه طراحی (دیزاین) در توسعه و رشد کارآفرینی هنری در حوزه صنایع دستی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هنر
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 111
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شعبانعلی قربانی - قباد کیانمهر - محمدتقی آشوری -

این پژوهش به دنبال مطالعه و تعریف اهمیت، جایگاه، کارکردها و قابلیتهای «طراحی» در نوآوری و رشد و توسعه تولید محصولات و کارآفرینی در حوزه های مرتبط با صنایع‌دستی و هنریِ کاربردی است. بدین منظور با توجه به وجود تعاریف و مفاهیم گوناگون از طراحی، در همین راستا با استفاده از روش واژه-شناسی علمی (ترمینولوژیک) نسبت به تعریف معنا و مفهوم طراحی اقدام گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی نسبت به مطالعه اهمیت، جایگاه و کارکردهای طراحی، اقدام و نقش طراحی در رشد و توسعه کارآفرینی در
2 سرامیک- کامپوزیتها؛ آموزه های کهن، رهیافتهای نوین در ارتقای کیفیت سرامیکهای هنری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هنر
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 109
صفحه پایان : 116
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شعبانعلی قربانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سرامیک- کامپوزیتها؛ آموزه های کهن، رهیافتهای نوین در ارتقای کیفیت سرامیکهای هنری

در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با عنایت به اهمیت و جایگاه مواد و روشها در هنر سفال و سرامیک، با نگاهی به آموزه های هوشمندانه و ارزشمند کهن، مواد افزودنی بوم آورد که به طور سنتی به منظور بهبود و ارتقاء کیفی بدنه های رسی به آنها اضافه می شده اند و کاربردهای هنری آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در ضمن بررسی این موضوع در بسترهای تاریخی آن، قابلیتها و تکنیکهای ساخت آنها ارائه شده است.
3 انعكاس مضامين شاهنامه بر سفالينه هاي دوران سلجوقي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : نشريه مطالعات هنر اسلامي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-708x
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شعبانعلی قربانی - قباد کیانمهر - محمدتقی آشوری -

با بررسی نقوش سفالینه های سلجوقی، صرف نظر از نقوش تزئینی و نمادین، نقوش بسیاری نیز وجود دارند که راوی آمالی فراتر از تزئین صرف می باشند و گویی به دنبال روایت مفهوم و معنایی هستند. این مقاله به دنبال ریشه یابی و تبیین دلیل بروز چنین نقوشی بر روی سفالینه های دوران میانی اسلامی و به ویژه دوران سلجوقی است. رویکرد پژوهش بر اساس مطالعات تاریخی و تطبیقی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.
4 تحلیلی بر وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : نگره
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-4540
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 630
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شعبانعلی قربانی - قباد کیانمهر - محمدتقی آشوری -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تحلیلی بر وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی

سوالات اصلی که تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به آنها است عبارتند از:1- دلیل ضعف دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی در طراحی چیست؟ و 2-راه حل یا راه حلهای بهبود وضعیت آموزش طراحی پایه در دانشجویان کدام است؟ لذا با استفاده از روش تحقیق کمی و کیفی و با کمک ابزارهای پژوهش کتابخانه-ای/اسنادی و نیز میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) نسبت به مطالعه وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی اقدام گردید.
5 گل سلولزی؛ بررسی و شناخت ماده، قابلیتها و کاربردهای آن از منظر هنری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای تجسمی-هنرهای زیبا
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2228-6039
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 82
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شعبانعلی قربانی - محمدتقی آشوری - حسین سرپولکی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه گل سلولزی؛ بررسی و شناخت ماده، قابلیتها و کاربردهای آن از منظر هنری

استفاده از مواد مرکب رسینه به منظور بهبود خواص و کارآیی گل رس دارای سابقه ای طولانی است. در این مقاله، برخی از رایج ترین افزودنیها و نحوۀ تأثیر آنها در ارتقای کیفیت سرامیکهای هنری مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان الیاف سلولز به عنوان یک افزودنی مؤثر و چند منظوره جهت تولید "گِل سلولزی" به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های تاریخی، خواص و ویژگیها، فرمولاسیون، تکنیکها، قابلیتها و کاربردهای هنری این ماده مرکب، بخش اصلی این مقاله را تشکیل داده است.

1