گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
1 مطالعۀ نقوش زرتشتی‌دوزی با رویکرد انسان‌شناسی هنر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9635
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 85
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 30
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رویا عزیزی - زهره طباطبایی جبلی -
2 گونه شناسی و مطالعه شیوه های ساخت و تزئین زیورآلات سنتی طلای یزد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله نگارینه (هنر اسلامی)
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 41
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رویا عزیزی - زهره طباطبایی جبلی -
3 مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نشریه هنرهای زیبا/ هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2538-5178
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 75
صفحه پایان : 84
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره طباطبایی جبلی - رویا عزیزی -

1