گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

تقديرنامه ها و افتخارات

1 برگزيده بخش بزرگسال

مرجع اهداء کننده : پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي
مقام : رتبه اول
تاریخ : 1390/08/101