گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
تقديرنامه ها و افتخارات

1 • ارائه محصولات طراحي ارگونوميک در جشنواره پژوهشي بين المللي اصفهان

مرجع اهداء کننده : وزارت صنايع و معادن
مقام :
تاریخ : 1391/09/01


2 • ثبت اثر در دومين جشنواره آثار دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1392/11/05


3 • ثبت اثر بديع و ارزشمند در اولين جشنواره آثار دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1391/02/051