گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دانشجوي نمونه کشوري در مقطع دکتري

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم
مقام :
تاریخ : 1395/04/10


2 پژوهشگر برتر استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/09/15


3 پژوهشگر برتر دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : معاون پژوهشي و فن آوري دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/10/13


4 لوح تقدير از چهارمين دوره جشنواره ملي تجسمي فجر

مرجع اهداء کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1390/12/14


5 عکس برگزيده اولين جشنواره فرهنگ شهروندي اصفهان

مرجع اهداء کننده : شهرداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1389/03/10


6 عکس برگزيده دومين جشنواره عکس شمسه شهرداري تهران

مرجع اهداء کننده : شهرداري تهران
مقام :
تاریخ : 1390/11/101