گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دانشجوي نمونه کشوري

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1382/09/20


2 رتبه اول در تمام مقاطع تحصيلي (از ديپلم تا دکترا)

مرجع اهداء کننده : مدرسه و دانشگاههاي ذيربط
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


3 پايان نامه برتر کارشناسي در طول پنج سال اخير

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام : برتر
تاریخ : 1388/07/10


پايان نامه برتر از بين پايان نامه هاي کارشناسي سال 83 تا 88 (همچنين کسب بالاترين نمره پايان نامه در ديگر مقاطع ارشد و دکتري)
4 کسب بورس بين المللي در مقطع دکترا

مرجع اهداء کننده : دانشگاه UNSW استراليا
مقام :
تاریخ : 1389/12/01


به عنوان اولين ايراني مشمول اين بورس در کالج هنري دانشگاه مذکور
5 عنوان شايسته تقدير در نمايشگاه اولين سالانه دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1391/12/01


6 رتبه دوم نقاشي کشوري در اولين جشنواره مراكز استاني حوزه هنري

مرجع اهداء کننده : حوزه هنري
مقام :
تاریخ : 1385/10/24


7 انتخاب اثردرنمايشگاه تصويرگري قصص قرآني در حوزه هنري تهران

مرجع اهداء کننده : حوزه هنري
مقام :
تاریخ : 1384/09/06


8 عنوان برگزيده در چهارمين دو سالانه نقاشي معاصر در اصفهان

مرجع اهداء کننده : موزه هنرهاي معاصر و انجمن هنرمندان نقاش
مقام :
تاریخ : 1383/10/10


9 شايسته تقدير درسومين جشنواره فرهنگي هنري عمره دانشجويي

مرجع اهداء کننده : ستاد عمره دانشجويي
مقام :
تاریخ : 1380/10/01


در بخش نقاشي و عکاسي
10 رتبه سوم استاني در همايش «کودک، مربي، خلاقيت»

مرجع اهداء کننده : خانه کودک و نوجوان و مجموعه تفريحي رفاهي شهرداري
مقام :
تاریخ : 1378/03/131