مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 شايسته تقدير بزرگسال در يازدهمين جشنواره فارابي در گروه مطالعات هنر و زيبايي شناسي

مرجع اهداء کننده : جشنواره فارابي
مقام :
تاریخ : 1399/05/27


2 لوح تقدير زيباسازي و تجهيز مدارس روستاي منطقه جلگه و ورزنه

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1396/08/02


3 لوح تقدير جهت ساخت کتابخانه و نمازخانه مدرسه روستاي هلارته

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1396/02/11


4 لوح تقدير راه انداز ي اردوهاي جهادي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1390/10/25


5 لوح تقدير جهت ساخت کتابخانه و نمازخانه مدرسه روستاي خورجان جلگه

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1389/08/12


6 تقدير راه‌اندازي گروه معارف

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1388/07/17


7 لوح تقدير همايش ملي اتفاق جهت طرح کتابخانه سيار

مرجع اهداء کننده : سازمان ملي جوانان
مقام :
تاریخ : 1387/05/10


8 لوح تقدير جهت ساخت کتابخانه و نمازخانه مدرسه روستاي سي‌چي جلگه

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1386/06/141