گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
اطلاعيه ها و اعلانات

:: برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس ارگونومی 2
فایل ضمیمه جزوه درسی ارگونومی 2

(1398-11-20)
:: برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس جامعه شناسی 98-99
فایل ضمیمه جزوه درسی جامعه شناسی

(1397-11-15)