گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی اسلامی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمود نام خانوادگی : شکوهی دولت آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.shokuhi@aui.ac.ir
ایمیل : m.shokuhi@aui.ac.ir
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : مباني نظري طراحي شهري - بعد ادراکي-روانشناسي محيطي - شکل شهر- بعد اجتماعي طراحي شهري
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی- نمونه موردی: خیابان نظر شرقی
2 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی/طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : طراحی شهری ادراکی؛ بررسی تأثیر الگوهای بلوک بندی بر کیفیت های تصوری در مقیاس شهری و محلی مورد پژوهی: منطقه اصفهان
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : کارگاه 2 طراحی شهری- کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 89-90-91-92-93-94-
2 عنوان دوره : طرح 5 شهرسازی (آماده سازی زمین)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 89-90-91-92-93-94-96
3 عنوان دوره : تحلیل فضاهای شهری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 91-92-93-94
4 عنوان دوره : مبانی طراحی شهری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 90-91-94
5 عنوان دوره : طرح 1 شهرسازی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 90
6 عنوان دوره : طرح 2 شهرسازی (برنامه ریزی شهری)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 89
7 عنوان دوره : سمینار مسائل شهری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 91
8 عنوان دوره : برنامه ریزی بافت فرسوده
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 95-96
9 عنوان دوره : روش تحقیق- کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد تاریخ دوره : 91
10 عنوان دوره : کارگاه 1 طراحی شهری- کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد تاریخ دوره : 91