گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری (طراحی شهری)

بيوگرافي

نام : شیما نام خانوادگی : روشن ضمیر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : sh.roshanzamir@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : هنرهای کاربردی وین سال اخذ مدرک : 2015
عنوان پایان نامه : Subjective Deterritorialization
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : هنرهای کاربردی وین سال اخذ مدرک : 2011
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز شهر وین با رویکرد انرژی کارا
3 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری پایدار
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : مرکز تحقیقات پایداری
4 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : شهر مولد انرژی
محل دوره : هنرهای کاربردی وین تاریخ دوره : 2012