گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : امیر مسعود نام خانوادگی : فریدی زاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : am.faridizad@aui.ac.ir
ایمیل : faridizad.id@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : تفکر طراحي مدیریت تکنولوژی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : گرافیک
دانشگاه محل تحصیل : هنرستان هنرهای زیبا اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تبریز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
3 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
4 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی سال اخذ مدرک : 1402
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : مبانی طراحی صنعتی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از 91 تا کنون
2 عنوان دوره : طراحی به کمک رایانه
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از 91 تا کنون
3 عنوان دوره : مبانی هنرهای تجسمی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از 93 تا کنون
4 عنوان دوره : مبانی توسعه محصول
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : از 1402 تاکنون
مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان
دبیر کارگروه نظام منطقه ای نوآوری بنياد ملي نخبگان
مشاور مدیریت نوآوری-فناوری
مشاور برندینگ
مدرس تفکر طراحي