گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : رسول نام خانوادگی : بیدرام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : r.bidram@aui.ac.ir
ایمیل : rbidram@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد هنر و گرايش هاي ان به طور عام و اقتصاد خلاق، صنايع خلاق و شهر خلاق به طور خاص
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ريزي اقتصادي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : برآورد تابع مصرف در ايران
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تحليل مخارج ثابت و متغير كالاهاي مصرفي بادوام