گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سجاد نام خانوادگی : باغبان ماهر
تاریخ تولد : 1360/03/11
محل تولد : تبريز
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : s.baghban@aui.ac.ir
ایمیل : baghbansajjad@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : موزه شناسي و نمايشگاه گرداني - تاريخ هنر معاصر ايران - نقد هنر - اقتصاد هنرهاي تجسمي و مديريت نگارخانه
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده هنر دانشگاه شاهد سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : مناسبات سیاسی در نقاشی معاصر ایران با رویکرد تاریخ شفاهی
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : هنر اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : نقد تکوینی نگارگری معاصر ایران
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : موزه داری
دانشگاه محل تحصیل : میراث فرهنگی سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : طرح تدوین موزه فرش برای شهر تبریز