گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

  • عمر یک معلم به این سادگی ها گم نمی شود، آن ها به زندگیشان ادامه می دهند در ذهن تمام کسانی که حرفهایشان را شنیده اند
بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : یزدان پناه
تاریخ تولد : 1362/10/19
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : h.yazdanpanah@aui.ac.ir
ایمیل : h.yazdanpanah.ut@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : پژوهش در آرايه هاي معماري،نگارگري ايراني،زبان و ادبيات فارسي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مطالعات عالی هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :